Powitanie! Welcome!

Witaj na stronie Beaty Solarskiej!
W dzisiejszych czasach fotografuje wielu ludzi. Są tacy co pstrykają fotki a jeszcze inni to super sprzętowcy... Ja uwieczniam to, co mnie szczególnie porusza i co nie zawsze jest oczywiste... Mam nadzieję, że odwiedzający tę stronę, będą czuli choć część tej radości, którą mam ja robiąc niektóre zdjęcia...
Możesz potem do mnie napisać na adres: beasol@wp.pl...

Możesz też je kupić w każdym formacie i na dowolnym papierze...

 

Wszystkie zdjęcia prezentowane na stronie są własnością autorki Beaty Solarskiej i nie mogą być wykorzystywane bez jej wiedzy ani zgody do celów komercyjnych.


Welcome to Beata Solarska website!
Nowadays, many people photographing. There are those who snapping photos and some great hardware team is ...
I immortalize it , that I particularly moves me and that is not obvious always. I hope that visitors to this site will feel at least some of the joy that I have I'm taking some photos ... You can also buy them in any format and on any paper ...


All photos presented on this site are the property of the author Beata Solarski and may not be used without their knowledge or consent for commercial purposes.