Światło... Light...

 

Odkryli, że potrzeba światła może być tak samo dotkliwa jak głód.  

They had discovered one could grow as hungry for light as for food

Stephen King, The Gunslinger

 


Gallery requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash